• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Уведомление до НАП се подава в следните случаи:

1.При промяна на длъжността на работника.

2.При промяна на срока на договора - когато има сключен срочен договор и неговия срок се промени /договорът остава срочен/.

! Ако след изтичане на срока на договора работникът остане да работи повече от 5 дни, договорът автоматично се превръща в безсрочен - тогава уведомление не се подава.