• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Действия при неявил се на работа работник

 

Често се случва назначен работник да не се яви на работа на указаната дата. Но работодателят си е свършил своята работа - има сключен трудов договор, има подадено и уведомление до НАП. Щом работникът не се е явил на работа следва уведомлението да бъде заличено.

За целта в Микроинвест ТРЗ и ЛС Про следва:

- датата на явяване на работа да бъде указана като "Дата на постъпване"

- датата на явяване на работа да бъде указана като "Дата на последен работен ден". Така в картона се генерира един работен ден. Тогава ...

- датата на явяване на работа се указва като "Самоотлъчка". Така този един ден няма да намери отражение във ведомостта за заплати, респ. в Д1.

- картонът на лицето се изтрива.