• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Обезщетение при бременност и раждане / 135 - 410 дни /

 Вторият болничен след раждане се издава за периода до 135 дни от датата на първия болничен по бременност. След това, за срок до 410 дни, лицето има право на обезщетение за бременност и раждане. За по-лесно пресмятане на дните може да се запомни, че 135-ият ден съвпада с последния ден от втория болничен след раждане. От там - от 136 ден + 275 дни = последния ден /включително/ от 410 дневния срок.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ДНИТЕ

Съгласно действащият към момента чл.50, ал.1 от КСО:

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 дни, от които 45 дни преди раждането.

Важно е да се отбележи, че:

- тези 410 дни започват да текат от датата на болничния по бременност. Когато детето е родено преди термина - болничният по бременност е един. Когато е родено след термина се издава втори болничен по бременност за разликата в дните от термина до раждането.

- не се маркира "Ползване на обезщетение по чл.50а от КСО"

- в приложение 10 основанието на отпуската е чл.163, ал.1 от КТ