• Русе, ул."Дойран" 15, вх.2, офис 7

  • (+359) - 887745856

  • office@experta.biz

Управление на лични финанси.

Управление и администриране на движимо и недвижимо имущество

 

Накратко: Ние управляваме вашите пари и имоти

Подробно: Идеята е свързана с факта, че голяма част от нашите сънародници, които живеят и работят в чужбина, продължават да имат взаимоотношения /най-чест финансови/ с лица или дружества в България. Нека не забравяме и Държавата. Често се налага заради уреждане на някакъв финансово - правен казус от лично естество да се пътува до България. Връщайки се тук, хората се сблъскват с позабравената бетонирана бюрокрация и започва ходенето по мъките - от кабинет в кабинет, от гише на гише ... Излишни нерви, пари ...

Решихме, че всичките тези неудобства могат да бъдат спестени ! Как ? При следващото си идване в България отделете малко време и се свържете с нас. Ние сме екип от финансисти и адвокати и можем да ви бъдем полезни. Ще разберете, че доверявайки се на нас, можем да ви спестим всичките тези напразно похабени нерви и пари като ви представляваме като страна в наемни отношения, данъчни задължения и такива към местния бъджет, включително данък върху недвиживите имоти, данък "МПС" и всякакви други данъци и такси. Можем от ваше име да събираме наеми и да ви ги пращаме по указана от вас банкова сметка, можем да проверяваме финансовите ви задължения и по ваши указания да ги изплащаме, да събираме финансовите ви приходи от дивиденти и да се разпореждаме с тях пак по ваше желание. Да платим данъка за колата или апартамента. Всичко е възможно !

Процедурата: свързвате се с нас на указаните електронна поща или телефон и си уговаряме среща. Вие обяснявате какво желаете и как точно да бъде направено. При постигане на споразумение за нашите задължения и хонорар подписваме двустранен договор със съответните клаузи за права, задължения и конфиденциалност. Последната стъпка е изготвяне и нотариална заверка на пълномощно от ваша страна. Така ще отпадне излишното идване до България и ненужно похабените нерви и пари.

Всичко това е свързано и с представителство пред държавни и общински органи - неизменна част от ангажиментите, свързани с горните права и задължения и се отнася и за чуждестванни граждани, желаещи да бъдат представлявани за съответните дейности.

При нужда може да се свържете с нас на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.